Hvad vil det sige at være privat?

Vi er nu en privat børnehave, med non-profit og med Accounter A/S, som varetager den økonomiske drift og andre administrative opdager. Men hvad vil det sige at være en non-profit institution?

Vi er en virksomhed, med alt hvad det indebære, dog uden at vi skal tjene penge. Vi kan derimod søge sponsorater, fonde og oparbejde et overskud, som ubetinget skal gå til børnehaven.

 

Københavns kommune er forpligtet, gennem loven om social service, at yde tilskud til privatinstitutioner. Det betyder at vi hver måned modtager et tilskud for børn i alderen 0-3 år og 3-6 år. Tilskuddet er opdelt i 3 kategorier: Administrativt, barnets alder og ejendommen. Hertil kommer forældrebetalingen, hvor vi har valgt at ligge så tæt på de samme takster, som i en kommunal daginstitution i Københavns kommune, uden madordning.

 

Kommunerne er forpligtet til at yde søskende rabat, samt fripladsordning. Dog er det gældende at fripladsordninger er op til kommunernes egne takster og den personlige indkomst. Ligeså er kommunerne forpligtet til at yde søskenderabat og det uanset om det er kommunal eller selvejende daginstitution.

Vi kan også have børn fra andre kommuner, dog har københavnske familier første ret til pladserne.

 

Hos os kan du altid skrive dit barn op på en venteliste. Det koster ikke noget at stå på den. Opskrivningen kan du finder her på hjemmesiden og sende den på mail til

 

Som privatinstitution kan man købe tilkøbsydelser. Vi har en aktivitetskasse, som koster 100 kr pr måned. Disse penge vil blive brugt til buskort, ture ud af huset - teater o.lign. 

Du kan også som forældre leje børnehavens legeplads i weekenden, hvor overskuddet går til forskønnelse af legepladsen.

 

Som privat, har vi også en bestyrelse, som en består af en formand, næstformand, tre forældrerepræsentanter en en personalerepræsentant. Lederen deltager i alle møder, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er som i en hver anden virksomhed, personalets arbejdsgivere. De har ansvaret for økonomi, ansættelse, afskedigelse og kan bestemme hvilken overenskomst de ansatte er under. Vi er under overenskomst af BUPL og FOA.

 

Københavns kommune føre tilsyn med vores børnehave 3 gange om året.