Stuerne

I Nürnberggaarden er børnene delt op på 3 stuer.

 

  • Haletudse-stuen hvor de yngste børn går, som er fra 1.5 år til 3 år. Her er der tilknyttet 2 voksne, en pædagog og en med hjælper.

 

  • Krudtugle-stuen er mellemgruppen, hvor man er fra man er 3 til mellem 4.5-5 år. Her er der tilknyttet 2 voksne, en pædagog og en medhjælper.

 

  • Græsrødderne er førskole-gruppen og opholder sig størstedelen af dagen på legepladsen og i opholdsrummet, der er tilknyttet dertil. De er i alderen 4.5 til 6 år og til dem er der også tilknyttet 2 voksne. En pædagog og en medhjælper.