Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer


Formanden leder bestyrelsens arbejde og sørger, i samarbejde med lederen, at bestyrelsens beslutninger bliver ført ud i livet.


Forældre og andre med interesse i børnehaven er meget velkomne ,til at kontakte bestyrelsens medlemmer.


Bestyrelsens medlemmer er underlagt en særlig tavshedspligt