Forældrene info

Forældresamarbejdet

Børnehaven har børn fra mange kulturer og alle børn er forskellige og unikke. For at jeres barn kan forstås og trives optimalt, er det vigtigt, at vi taler godt sammen og at samarbejdet mellem forældre og personalet styrkes. Det sker ved gensidig udveksling af oplevelser imellem børnehaven og hjemmet. Vi vil i løbet af året lave forskellige arrangementer, hvor vi vil styrke fællesskabet mellem børn, forældre og personale.

Forældremøder
Børnehaven afholder 1 forældremøde om året, som er i efteråret. Vi starter mødet med valg til bestyrelsen og holder derefter stuemøde.


Vi tilbyder forældresamtale ca. 1 gang om året. Herudover kan forældre eller personale tage initiativ til en samtale om barnet. Der vil altid være 2 personaler der deltager i mødet.

Til samtaler og forældremøder er der mulighed for tolkebistand.
Husk at vi har tavshedspligt, og at denne pligt tages meget alvorligt