Indmeldelse, venteliste og udmeldelse

Ved indmeldelse i privat børnehaven.

 

Vi optager børn fra barnet er 1,5 år og op efter  ( 1,5 - 6 år)

 

Når jeres barn bliver optaget på børnehavens venteliste er det vigtigt, at vi får oplyst om jeres behov dato.

Hvis I allerede har plads i en af København kommunes pasnings tilbud, eller I fra flytter fra anden kommunes pasnings tilbud, skal I huske at melde jeres barn ud. Reglerne for udmelding af kommunernes pasnings ordning skal ske inden d 1 eller d 15 i måneden. I har 1 måneds opsigelse. Vi tager ikke børn ind før tid, da vi mister det lovpligtige tilskud fra Københavns og andre kommuner.

 

Tilskuddene er vigtige for både os og jer, idet tilskudene er med til at holde egen betalingen på 2003 kr for børnehavebørn og 3437 kr for et vuggestuebarn (takster for 2021).

 

Venteliste.

Her kan man downloade opskrivning til vores venteliste og sende den til  - Man er selvfølgelig altid velkommen til at besøge os og få en rundvisning.

 

Download: Venteliste (docx - 13 kb)

Såfremt man ikke ønsker at stå på ventelisten længere bedes man rette henvendelse til børnehaven via email og meddele det.

 

Ved udmeldelse af privat børnehaven.

 Vi følger de samme regler for udmeldelse af dagtilbud som København kommune.

Det vil sige at udmeldelse skal ske inden d. 1 eller d 15 i måneden. Der er en måneds opsigelse.

Dette gælder også de kommende skolebørn - ligeså snart I ved besked om pladstilbud til fritidshjem o.lign. skal I opsige i god tid.

Børnehaven mister de lovpligtige tilskud fra København kommune som har betydning for at vi kan holde egen betalingen på 2003 kr for børnehave børn og 3437 kr for småbørn.

 

Husk at:

Når barnet fylder 3 år, falder prisen fra en småbørns plads til en børnehave plads, at der er søskenderabat, fripladsordninger og mindre søskende har fortrinsret til en plads i vores børnehave.