Lovgrundlag

Vi henviser til Dagtilbudslovens §14 vedr, nedsættelse af bestyrelsen samt til §15 vedr. bestyrelsens arbejde på borger.dk

 

Ydermere kan  I læse om Kommunens rammer for forældrebestyrelsens arbejde på Kommunens hjemmeside. http://www.kk.dk/artikel/for%C3%A6ldreindflydelse