Bestyrelsens værdig grundlag for psykisk arbejdsmiljø

Bestyrelsens værdig grundlag for psykisk arbejdsmiljø 

I foråret 08 arbejdede personalegruppen med psykisk arbejdsmiljø og det blev for os meget nærliggende, at vi som bestyrelse gerne ville støtte op om personalets psykiske arbejdsmiljø, hvorfor vi satte os sammen og udfærdigede et fælles værdisæt for det psykiske arbejdsmiljø for personalet i vores børnehave.

Dette værdisæt ser således ud:

 

I børnehaven Nürnberggården sætter vi pris på vores medarbejdere!

 

Derfor synes vi at det er vigtigt at: 

  • Give ros!
  • Personalet i børnehaven har Verdens vigtigste job.
  • De passer godt på vores børn.
  • Ros dem derfor gerne, det varmer og giver lyst til at fortsætte det gode arbejde. 

 

Have en åben og positiv dialog

Har man som forældre brug for en dybere samtale, så aftal en tid med personalet, samtaler om eventuelle uoverensstemmelser eller andet alvorlig snak skal ikke foregå over hovedet på børnene.

 

Have respekt for personalets faglige kompetencer

Stol på at børnene er i gode hænder og bak op om arbejdet med børnene.

 

Vise medarbejderne interesse for deres arbejde

Bak op om forældremøder og andre arrangementer. Det styrker medarbejderne og børnehaven som et hele.

 

Give medarbejderne arbejdsro

Børnene afleveres til tiden eller som aftalt, samt hentes inden lukketid.

Telefonbeskeder skal gives i telefontiden. (telefonen tages ikke når der gøres klar til at gå ud, samt når der spises frokost og frugt.)

 

Give informationer

Forældre skal give besked om sygdom eller fridage. Vær opmærksom på personalets informationer ved blandt andet, at læse opslagstavler og andre opslag.

 

Ovenstående værdisæt er udarbejdet af børnehavens bestyrelse. Bestyrelsen står som arbejdsgiver for personalet i børnehaven. Vi synes en god værdipolitik for de ansatte, er et vigtigt aspekt i bestyrelsens overordnede ansvar. Vi vil sikre at børnehaven er en god arbejdskraft, hvor der er trivsel og arbejdsglæde.