Billeder

På de følgende undersider kan du se billeder fra institutionen, ture og meget mere.
Alle portræt billeder der ligger på vores hjemmeside, har forældre underskrift for tilladelse hertil.

 

Ingen billeder fra denne hjemmeside, må bruges i andre sammenhænge.

 

Nürnberggarden har udarbejdet et sæt etiske regler, dem kan I læse herundet

 

Eriske regler

Download: Etiske regler (doc - 22 kb)

 

 

Der findes  en række regler for offentliggørelse af billeder af både børn og ansatte på hjemmesider

 

Retningslinier for offentliggørelse af billeder på kommunale hjemmesider

Download: Retningslinier (doc - 29 kb)

 

 

 

On the following subpages you can see pictures from the kindergarden, tours and more. All portrait images on our website have parental subscriptions for permission to do so.

 

No pictures from this site may be used in other contexts.

 

Nürnberggarden has developed a set of ethical rules, you can download and read them from above, under Etiske regler. It's in Danish.

 

There are a number of rules for the publication of images of both children and employees on websites. Aboce you can download Retningslinjer and read about

guidelines for publishing pictures on municipal websites