Vores målsætning

 

  • Skabe tryghed for det enkelte barn og børnegruppen.

AD.1. Ved at være nærværende og tydelige voksne, der kan det enkelte barn og dets behov i gruppen.

 

  • Skabe gode rammer og legemuligheder for børnene, til udvikling af børnenes personlighed, venskaber og sociale fællesskaber.

AD.2 Ved at børnehaven og legepladsen er indrettet, så de rummer de bedste muligheder. Vi skal med de aktiviteter vi planlægger og igangsætter, styrke børnenes fællesskabsfølelse og samarbejde.

 

  • Hjælpe børnene til at blive selvhjulpne, selvstændige og til at tage ansvar for egne handlinger.

AD.3. De ting børnene har brug for i hverdagen, er anbragt i en højde hvor børnene nå. Endvidere opmuntrer vi børnene til selv at klæde sig af og på. Bla. når vi skal ud. At rydde op efter sig og være med til kreative gøremål.

 

  • Værdsætte udelivet, naturen og arbejde med at udvikle børnenes bevisthed om økologi og miljø.

AD.4. Vi er meget ude, helst hver dag og i længere tid og er det muligt, har vi madpakker med. På legepladsen har vi en lille byhave og et drivhus, hvor vi inkluderer børnene i det der bliver plantet og de er med til at vande og se det gro fra frø til en færdig plante/grønsager. Der er store udfoldelses muligheder til og bevægelse.

 

  • Sørge for at forældrene sammen med børnene og personalet er en integreret del af børnehaven.

AD.5. Forældrene skal føle sig velkomne i børnehaven fra dag 1, til deres barn har sidste dag i børnehaven. Forældre skal vide at der er tid til dem og at de bliver hørt. Vi har fælles arrangementer i løbet af året for både forældre, børn og personale.

 

  • Overholde de regler som er gældende for privatinstitutioner under "Loven om social service" samt Københavns kommune, som har tilsynspligten.