Haletudserne

Børnegruppen hos Haletudserne går fra 1.5 år til ca. 3 - 3,5 år. Der er 8-9 børn i gruppen.

 

Vi arbejder med at give børnene en tryg og genkendelig hverdag, hvor vi tilgodeser børnenes forskellige behov og deres naturlige nysgerrighed udfordres.

 

Der er altid en voksen som er parat til at give omsorg, lytte og trøste barnet, når der f.eks. kan opstå en konflikt i legen. Det kan også være at barnet har brug for at sidde på skødet hos en voksen og få et knus og kram inden barnet leger videre.

 

Ved en genkendelig hverdag mener vi, at barnet kender rytmen i dagligdagen og hvor det hvad der sker. Nu har vi samling, går på legepladsen, spiser frokost sover til middag osv.

 

Vi holder samling hver formiddag omkring kl. 09.30, hvor vi får lidt frugt. Bagefter synger vi godmorgen sangen og taler om hvem der er kommet og hvem der ikke er kommet, eller om vores familier. Børnene vælger på skift en sang vil skal synge og til sidst fortæller vi børnene hvad vi skal i lave efter samling.

 

Til frokost er børnene, på skift, med til at hente madkasser, glas, tallerkner, bestik og hjælper med at dele madkasserne ud inde på stuen. Børnene øver sig så i at pakke deres madder op, hælde vand op i deres glas og lidt bordskik som; En mad ad gangen, ikke tvære maden ud, ikke proppe munden fuld osv.

Børn og voksne spiser sammen og nyder maden i fællesskab. Nogle børn er hurtige til at spise, mens andre tager sig god tid. Vi prøver at lære børnene at mærke efter om de er mætte f.eks. ved at spørge om de kan spise mere. Efter frokost rydder vi af bordet og på stuen og gør klar til at sove til middag. Mange børn når at blive renlige mens de går på stuen og det er selvfølgelig i samarbejde med forældrene. Vi øver barnet i at tage sit tøj af og på og de voksne hjælper barnet hvor det ikke selv kan.


Om efteråret starter vi rytmikken op, hvor børnene skal lære at det er sjovt at bevæge sig. Vi bruger rasle æg og trommer og de får styr på hvad deres krop kan, ved f.eks. at hoppe, kravle, løbe osv. At forstå en kollektiv besked, lære at vente på sin tur, holde og ryste et rasle æg samtidig med at synge, lære begreberne oppe, nede, over, under osv., og sætte ord på forskellige dele af kroppen.

 

Vi arbejder med selvhjulpenhed hele dagen. Børnene øver sig i at tage deres tøj af og på, flyverdragten hopper man ned i og vi hjælper børnene, der hvor de ikke selv kan som med f.eks. hjemmesko, som kan være svære at få på foden. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden med at få tøjet af og på, når vi vasker hænder, åbne og lukke for vandet, selv hive papiret ud af maskinen, når de skal tørre deres hænder og sådan er det hele dagen igennem, med små opgaver, som børnene selv skal klare.

 

Legen er det sted, hvor børnenes legeevner skal udvikles og støttes igennem deres leg med hinanden. 2-3 årige begynder at lege med hinanden og får venner at lege med, hvor de førhen legede ved siden af hinanden. Haletudserne skal have støtte hvor de ikke selv kan klare konflikterne. De kan være blevet uenige om et stykke legetøj eller sure på hinanden. Der sidder følelserne uden på og barnet viser sin vrede. Den voksne støtter barnet ved at sætte ord på dets følelser og hjælper barnet til at komme videre i legen. Børn lære hele tiden ved at lege.

 

Vi har løbende flere små projekter, hvor vi arbejder med f.eks. at lære at holde en saks, klippe papir i stykker, male i forskellige farver, dele dem op i små legegrupper, lære at deles om et stykke legetøj og kunne bruge og bygge med klodser.