Krudtuglerne

Hos krudtuglerne sætter vi fokus på det relations dannende arbejde. Når vi ser og læser de 6 læringstemaer, mener vi at relationen er fundamentet til udvikling af de forskellige temaer.

 

Relationer er med til at skabe sociale kompetencer, udvikling af sprog og er med til at skabe barnets personlige udvikling. Vi arbejder med relationer på mange forskellige måder. Det kan være fysiske aktiviteter eller opdeling af børnegruppen. Enten går vi på tur, eller danner legegrupper imellem børnene. Vi bruger også vores morgensamlinger på dette. F.eks. kan det være at vi taler om hvad en god ven er og hvordan man behandler andre og på den måde skaber man en kontakt og derved et grundlag for en god relations dannelse.

 

Vi ser rigtig meget på om barnet trives og hvem det trives med. Vi skaber gode vilkår for den gode relations udvikling. Vi forsøger også at skabe ny relationer, hvis vi kan se at barnet har brug for det. Vi skal huske, at børnene små mennesker med egne ideer og det derfor er vigtigt at skabe et miljø for egen udvikling.

 

Hvad skal Krudtuglerne lære?

Børnene som går hos Krudtuglerne, skal børnene lære at udvikle deres sociale og sproglige kompetencer gennem interaktion med andre. Der sker en stor udvikling i 3-5 års alderen. De får en bedre forståelse for andre og hvordan andre reagerer. Det er vigtigt når vi er på stuen, at deres sociale kompetencer bliver udviklet. Vi har stor fokus på netop dette. Da det også giver en roligere børnegruppe, som giver plads til yderligere udvikling.

 

Vi har fokus på kroppen og udvikling af barnets grund motoriske færdigheder. Da vi bruger kroppen hele tiden, er udviklingen konstant i gang. Vi arbejder med børnenes grund motorik gennem forskellige tiltag både inde og ude på legepladsen. Grund motorikken udvikles gennem leg og pædagogiske tiltag.
 

Hvad kan der foregå mellem kl. 09.30 og 11.30?

Formiddagstimerne hos Krudtuglerne kan blive brugt meget forskelligt. Her laver vi forskellige pædagogiske og motoriske lege som kan indebære sanglege, rim og remser og synge. Morgensamling kan vare lige fra 20 min til en time?

 

Vi prioriterer at komme ud rigtig meget og bruger mange timer på legepladsen. Her laver vi forskellige aktiviteter, også sammen med Græsrødderne. Vi prioriterer også at vi kommer ud af huset, både opdelt og hele gruppen.