Godt at vide

 

Børn med særlige behov.

Vi mener at børn er meget forskellige og udvikler sig i forskelligt tempo. I børnehaven modtager vi indimellem børn med har brug for noget særligt. Vi vil altid barnest udvikling og behov for omsorg og må også, når vi ikke har den fornødne viden og kompetence, henvende os til de instanser som kan rådgive/vejlede os og forældrene, så ledes at vi i fælleskab kan skabe de bedste rammer for børnene.

 

Sorg og Kriseplan.

Børnehaven har udarbejdet en sorg og kriseplan, som ligger i børnehavens personale mappe. Den er et arbejdsredskab for personalet, hvis der skulle opstå behov.

 

PPR.

Som privat institution, har vi stadig samarbejde med PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Vi har bla. en ordning med tilbus til dagtilbud, hvor man bla. kan få en talepædagog ud eller en psykolog med accept fra forældrene. Ordningen er gratis og yderlige opkysninger kan få personalet.

 

Den pædagogiske tilsynsførende.

Som privat institution, har vi en tilsynsførende som besøger os 4 gange om året. 2 anmeldte besøg og 2 uanmeldte. Har taler vi pædagogik, hvordan vi trives osv. Det er også her vi aflevere vores læreplan til godkendelse.